Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Pracovní orgány Evropské komise

ÚNMZ zajišťuje zastoupení ČR v pracovních orgánech Evropské komise - komitologických výborech a expertních skupinách zřízených evropskými právními předpisy, které spadají do působnosti Úřadu. Seznam těchto pracovních orgánů včetně kontaktních osob je uveden na stránce věnované přímo účasti na uvedených jednáních.

Podrobnější informace o náplni jednání pracovních orgánů EK je možné získat na adrese radaeu@unmz.cz.

Složení Evropské komise a její priority

Aktuální sbor Evropské komise byl schválen Evropským parlamentem 27. listopadu 2019 a svého mandátu se ujal 1. prosince 2019 a tím zahájil své pětileté funkční období. Předsedkyně kolegia Ursula von der Leyenová provedla změny v organizačním členění EK a jednotlivé komisaře stanovila vedoucími projektových týmů zodpovídajících za určité tematické portfolio. Obchodní věci v rámci Komise po odchodu Phila Hogana (Irsko) nově zastřešuje Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), ekonomické záležitosti vede Paolo Gentiloni (Itálie), energetickou politiku Kadri Simson (Estonsko) a výkonnou místopředsedkyní pro digitální věk a hospodářskou soutěž je Margrethe Vestager (Dánsko). Agendu vnitřního trhu vede Francouz Thierry Breton. Česká komisařka, Věra Jourová, která zastává post místopředsedkyně EK je odpovědná za agendu hodnoty a transparentnost. Podrobnosti o personálním složení EK, jejím způsobu práce i rozdělení portfolií mezi komisaře jsou popsány na webových stránkách EK.

Dne 29.1.2020 Evropská komise zveřejnila Pracovní program 2020, který je k dispozici zde, prioritami Komise jsou:

·         Zelená dohoda pro Evropu – stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě,

·         Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí – prosazovat sociální spravedlnost a prosperitu,

·         Evropa připravená na digitální věk – posílit postavení občanů pomocí nové generace technologií,

·         Podpora evropského způsobu života – chránit naše občany a naše hodnoty,

·         Silnější Evropa ve světě – upevňovat naši odpovědnou vedoucí úlohu ve světě.

·         Nový impuls pro evropskou demokracii – rozvíjet, chránit a prohlubovat naší demokracii.

Na své priority navázala Evropská komise i v následujících letech. Základní cíle a priority své činnosti pro rok 2023 definovala Evropská komise ve svém pracovním programu ze dne 18. října 2022 s názvem „Unie pevná a jednotná". Pracovní program se skládá z politického sdělení a pěti příloh obsahujících seznam (i) nových klíčových legislativních i nelegislativních návrhů, které EK předloží v tomto roce; (ii) stávajících právních předpisů, které EK během roku 2023 podrobí přezkumu v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT); (iii) již předložených návrhů, kterým by měla být dána priorita v rámci jejich projednávání; (iv) projednávaných legislativních návrhů, které EK hodlá v následujících 6 měsících stáhnout a (v) předpisů, které mají být zrušeny. Pracovní program nezahrnuje žádné legislativní návrhy spadající do přímé působnosti Úřadu. Pouze příloha obsahující již předložené návrhy, kterým by měla být dána priorita v rámci projednávání, zahrnuje aktuálně projednávaný návrh nařízení o stavebních výrobcích a předložené návrhy směrnice a nařízení upravující technické předpisy v souvislosti se zavedením nástroje pro mimořádné situace na vnitřním trhu (SMEI).

Aktuální Pracovní program EK na rok 2023 je k nahlédnutí zde.