Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Návrh nového nařízení CPR a balíček k oběhovému hospodářství

Kategorie: 

Dne 30. března 2022 Evropská komise představila v rámci balíčku k oběhovému hospodářství (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013) návrh nařízení o uvádění stavebních výrobků na trh.
Návrh nařízení je komplexní novelou stávajícího nařízení (EU) č. 305/2011 a cílem je zejména odstranit identifikované nedostatky aktuálně platného nařízení a zohlednit cíle Zelené dohody pro Evropu specifikované v rámci Akčního plánu pro oběhové hospodářství či Sdělení k renovační vlně.
Mezi hlavní prvky návrhu patří upřesnění rozsahu regulované oblasti (včetně zahrnutí opakovaně použitých a 3D tištěných stavebních výrobků a prefabrikovaných domů), zavedení environmentálních, funkčních a bezpečnostních požadavků na stavební výrobky; vymezení tzv. harmonizované zóny (oblast, v rámci níž členské státy EU nebudou moci uplatňovat své vlastní národní požadavky, při současném zavedení zvláštního mechanismu, který umožní zohlednit specifické národní požadavky v rámci harmonizovaných technických specifikací);  stanovení požadavků na udržitelnost stavebních výrobků, snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky a mikropodniky, posílení vymáhací pravomoci dozorových orgánů a rozšíření úlohy Kontaktních míst pro stavební výrobky.

Text nařízení, včetně příloh a souvisejících dokumentů, je k dispozici na níže uvedených odkazech:

Do 12. července 2022 je možné zapojit se do všeobecné diskuse k návrhu nařízení a vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejného portálu Evropské komise "Have your say" na adrese Construction products – review of EU rules (europa.eu).