ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Nová Koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky pro období let 2022 - 2026

Dne 5. listopadu 2021 byla Usnesením vlády č. 961 schválena nová Koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky pro období let 2022 - 2026. Tato koncepce navazuje na Koncepci rozvoje národního metrologického systému České republiky pro období let 2017-2021.

Celý obsah koncepce naleznete zde.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.