ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Koncepce rozvoje metrologie 2022-2026

Koncepce rozvoje metrologie 2022-2026

Usnesení vlády č. 961 ze dne 5. listopadu 2021 (PDF 205 kB)

Koncepce rozvoje NMS 2022-2026 (PDF 662 kB)

Rozvoj technické základny NMS podle jednotlivých oborů (PDF 197 kB)

Vyhodnocení koncepce rozvoje NMS 2022 - 2026

Vyhodnocení koncepce rozvoje NMS 2022-2026 k 31.12.2022 (PDF 984 kB)

 

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.