Elektromagnetická kompatibilita.

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh /PDF 4,1 MB/

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility:

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU – 32014L0030 (PDF 971 kB)


Příručka pro dodávání (prodej) elektrických zařízení na trh EU

Odkazy na oblast RoHS

Odkazy na oblast Ekodesignu

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.