Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Elektromagnetická kompatibilita.

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh /PDF 4,1 MB/

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility:

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU - 32014L0030 (PDF 971 kB)


Příručka pro dodávání (prodej) elektrických zařízení na trh EU

Odkazy na oblast RoHS

Odkazy na oblast Ekodesignu