Aktuálně

28. 4. 2016
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení.
28. 4. 2016
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ACRI
Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě
26. 4. 2016
22. 4. 2016
STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ÚNMZ
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.
14. 4. 2016
NÁRODNÍ KONFERENCE „ZRANITELNÝ SPOTŘEBITEL A NORMY“
Sdružení českých spotřebitelů v rámci programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery pořádá národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“.
14. 4. 2016
8. 4. 2016
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného rady - interního auditora.
6. 4. 2016

Další aktuality »

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti