Aktuálně

15. 1. 2019
VYHLÁŠENÍ NOVÝCH STÁTNÍCH ETALONŮ
Ke dni 3.1.2019 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny nové státní etalony.
21. 12. 2018
BREXIT - PRŮVODCE PRO PODNIKATELE
Průvodce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
26. 11. 2018
22. 11. 2018
45. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO)
Dne 5. prosince 2018 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 45. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.
9. 11. 2018
26. ZASEDÁNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE PRO VÁHY A MÍRY
Revize mezinárodní soustavy jednotek SI
1. 11. 2018
PŘEKLAD TECHNICKÉHO DOKUMENTU ERA
ÚNMZ zpřístupňuje překlad textu Technického dokumentu MNB – Schéma posuzování 000MRA1O44 ver 1.1 Požadavky na subjekty posuzování shody žádající o oznámení, vydaný Agenturou Evropské unie pro železnice (European Union Agency for Railways – ERA), který v rámci plnění úkolu Programu rozvoje technické normalizace přeložil Český institut pro akreditaci, o.p.s.
1. 11. 2018
27. 9. 2018
VEŘEJNÁ KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE KE SMĚRNICI O BEZPEČNOSTI HRAČEK
Odpovězte na dotazník Komise týkající se fungování směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Další aktuality »

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti