Aktuálně

29. 8. 2014
SEMINÁŘ TECHNICKÉ NORMY PRO ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Dne 24. září se v prostorách ÚNMZ uskuteční seminář Technické normy pro zdravotnické služby.
25. 8. 2014
25. 8. 2014
UPOZORNĚNÍ NA VYDÁNÍ NOVÝCH OČEKÁVANÝCH ČSN V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví upozorňuje na vydání tří revidovaných norem souboru ČSN ISO/IEC 2700X. Vydávané normy poskytují informace o řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System), obsahují požadavky na jejich udržování a zlepšování, především s ohledem na řízení rizik činnosti organizace.
20. 8. 2014
37. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO)
Dne 3. listopadu 2014 se v 9:30 hod. uskuteční v zasedací místnosti "List" budovy ÚNMZ na Biskupském dvoře (Biskupský dvůr 5, Praha 1) 37. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.
15. 8. 2014
OTÁZKY A ODPOVĚDI K ČSN 01 6910:2014 ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY
V návaznosti na zpracování revize ČSN 01 6910:2007 vypracoval Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., výkladový dokument „Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014)“.
11. 8. 2014
31. 7. 2014
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI ÚNMZ A MZČR
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Další aktuality »

Copyright 2014 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti