Aktuálně

26. 3. 2015
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici Právník/Právnička, do oddělení legislativního a právního.
24. 3. 2015
PRACOVNÍ PROGRAM CEN-CENELEC 2015
Pracovní program CEN-CENELEC pro rok 2015 poskytuje přehled nejdůležitějších oblastí, které budou rozvíjeny a podporovány CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) v roce 2015.
24. 3. 2015
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ACRI
Zveme Vás na seminář „Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě", který pořádá ACRI ve spolupráci s ÚNMZ.
17. 3. 2015
DEN ÚNMZ 2015
Dne 12. března 2015 se uskutečnilo společenské setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na akci „Den ÚNMZ – 2015“. Akce se jako již tradičně konala v prostorách kongresového hotelu Clarion v pražských Vysočanech.
16. 3. 2015
PODPIS MEMORANDA O POROZUMĚNÍ MEZI ÚNMZ A SRBSKÝM MINISTERSTVEM HOSPODÁŘSTVÍ
Dne 11. 3. 2015 byl v Bělehradě u příležitosti 8. zasedání Smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci realizován podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a srbským Ministerstvem hospodářství.
5. 3. 2015
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Zveme Vás na seminář „Nové nástroje pro rychlou orientaci v technických normách a předpisech při uvádění výrobků na trh", který pořádá Institut pro testování a certifikaci , a. s., Zlín ve spolupráci s ÚNMZ.

Další aktuality »

Copyright 2015 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti