Aktuálně

7. 2. 2017
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na služební místa.
6. 2. 2017
1. 2. 2017
25. 1. 2017
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY LICENCÍ PRO PŘÍSTUP DO PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE ČSNONLINE
Vážení zákazníci, v souvislosti se změnou tzv. cenové vyhlášky, která je účinná od 1.1.2017, můžete nyní využít nových zvýhodněných licencí pro přístup do plnotextové databáze českých technických norem - ČSNonline.
12. 1. 2017
22. 12. 2016
METROLOGIE: SCHVÁLENÍ KONCEPCE ROZVOJE NMS PRO OBDOBÍ 2017 AŽ 2021
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR byla schválena Usnesením vlády ČR z 14.12.2016 č. 1129
7. 12. 2016
SEMINÁŘ APLIKACE TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., pořádají seminář
14. 11. 2016
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ACRI
Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě

Další aktuality »

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti