Aktuálně

17. 12. 2014
SEMINÁŘ ACRI
Zveme Vás na seminář "Technické normy pro tramvajovou dopravu", který pořádá ACRI ve spolupráci s ÚNMZ.
15. 12. 2014
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CENY A ČESTNÝCH UZNÁNÍ VLADIMÍRA LISTA ZA ROK 2014
Dne 9. 12. 2014 uskutečnil ÚNMZ na půdě Fakulty architektury ČVUT slavnostní předávání Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista. Odborná komise v letošním roce na základě podaných nominací udělila pět čestných uznání Vladimíra Lista a jednu Cenu Vladimíra Lista. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo více než 80 pozvaných hostů. Vedle zástupců ÚNMZ a čestných hostů byli přítomni především předsedové TNK a zástupci nejvýznamnějších odběratelů ČSN online.
6. 11. 2014
SEMINÁŘ ACRI
Dne 4. listopadu 2014 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a ÚNMZ.
22. 10. 2014
INFORMACE KE ZMĚNĚ CENOVÉ VYHLÁŠKY PRO PRODEJ ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM
Vážení, v současné době se v médiích objevují informace (viz článek v Lidových novinách ze dne 25. 9. 2014), které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem, nicméně v obecné rovině a bez větších podrobností. Dovolte nám proto, abychom vás podrobněji informovali o změnách v cenové politice prodeje Českých technických norem v ČR od roku 2015.
18. 9. 2014
PODPIS MEMORANDA O POROZUMĚNÍ A SPOLUPRÁCI MEZI ÚNMZ A ARMÉNSKOU PARTNERSKOU ORGANIZACÍ
Dne 10. 9. 2014 byl v Rio de Janeiro při příležitosti zasedání Generální shromáždění ISO realizován podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a arménskou partnerskou organizací SARM (Armenian National Institute for Standards).
11. 9. 2014
4. 9. 2014
SEMINÁŘ PRO VÝROBCE A UŽIVATELE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ OPATŘENÝCH OZNAČENÍM CE VE SMYSLU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 305/2011/EU (CPR), KTERÝM SE STANOVÍ HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH
Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro odbornou veřejnost, v němž zástupci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a TZÚS Praha, s.p., budou informovat o zkušenostech z implementace, současném stavu i předpokládaném vývoji v nařízení CPR.

Další aktuality »

Copyright 2014 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti