Aktuálně

21. 7. 2016
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ÚNMZ vyhlašuje výběrová řízení dle služebního zákona.
21. 7. 2016
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015
ÚNMZ se prezentuje novou podobou Zprávy o činnosti.
18. 7. 2016
18. 7. 2016
14. 7. 2016
VEŘEJNÁ KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE O VNITŘNÍM TRHU SE ZBOŽÍM - PROSAZOVÁNÍ A SOULAD S PŘEDPISY 
Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci o zhodnocení ustanovení týkajících se dozoru nad trhem v nařízení (ES) č. 765/2008 a o posílení prosazování a souladu s předpisy v rámci jednotného trhu se zbožím.   
1. 7. 2016
E-LEARNINGOVÝ KURZ (NEJEN) PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Chcete se rychle a zábavnou formou dozvědět více o technické normalizaci? Pomocí krátkých animací a vysvětlujících textů se dozvíte o výhodách plynoucích z používání technických norem a účasti v technické normalizaci.
16. 6. 2016
ZMĚNA SYSTÉMU REGISTRACE DO ČSN ONLINE PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
Vážení zákazníci ČSN online, na základě četných podnětů se ÚNMZ rozhodl zcela upustit od papírového oběhu dokumentů při uzavírání smluv a dodatků ke službě ČSN online pro firmy s více uživateli.
14. 6. 2016
PODPIS MEMORANDA O POROZUMĚNÍ A SPOLUPRÁCI MEZI ÚNMZ A MONGOLSKOU PARTNERSKOU ORGANIZACÍ MASM
Dne 8. 6. 2016 byl ve Skopje při příležitosti zasedání Generální shromáždění CEN a CENELEC realizován podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a mongolskou partnerskou organizací MASM.

Další aktuality »

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti