Aktuálně

6. 2. 2017
1. 2. 2017
25. 1. 2017
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY LICENCÍ PRO PŘÍSTUP DO PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE ČSNONLINE
Vážení zákazníci, v souvislosti se změnou tzv. cenové vyhlášky, která je účinná od 1.1.2017, můžete nyní využít nových zvýhodněných licencí pro přístup do plnotextové databáze českých technických norem - ČSNonline.
12. 1. 2017
22. 12. 2016
METROLOGIE: SCHVÁLENÍ KONCEPCE ROZVOJE NMS PRO OBDOBÍ 2017 AŽ 2021
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR byla schválena Usnesením vlády ČR z 14.12.2016 č. 1129
7. 12. 2016
SEMINÁŘ APLIKACE TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., pořádají seminář
14. 11. 2016
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ACRI
Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě
14. 11. 2016

Další aktuality »

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti