Aktuálně

7. 12. 2016
SEMINÁŘ APLIKACE TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., pořádají seminář
14. 11. 2016
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ACRI
Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě
14. 11. 2016
14. 11. 2016
21. 10. 2016
SVĚTOVÝ DEN TECHNICKÉ NORMALIZACE A CENA VLADIMÍRA LISTA 2016
Dne 20.10.2016 od 10:00 proběhly v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT oslavy Světového dne technické normalizace spojené s předáním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2016.
19. 10. 2016
SEMINÁŘ ČESKÉ NORMY 2016
Česká společnost pro technickou normalizaci pořádá ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tradiční seminář ČESKÉ NORMY 2016 věnovaný novinkám v technické normalizaci.
12. 10. 2016
41. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO)
Dne 9. listopadu 2016 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 41. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.
10. 10. 2016
NORMALIZACE SLUŽEB – VEŘEJNÁ KONZULTACE, WORKSHOP A DALŠÍ AKTIVITY
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) otevírá veřejnou konzultaci k návrhu strategie pro normalizaci služeb a pořádá workshop na téma „Od výrobků k službám“.

Další aktuality »

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti