Aktuálně

9. 11. 2018
26. ZASEDÁNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE PRO VÁHY A MÍRY
Revize mezinárodní soustavy jednotek SI
1. 11. 2018
PŘEKLAD TECHNICKÉHO DOKUMENTU ERA
ÚNMZ zpřístupňuje překlad textu Technického dokumentu MNB – Schéma posuzování 000MRA1O44 ver 1.1 Požadavky na subjekty posuzování shody žádající o oznámení, vydaný Agenturou Evropské unie pro železnice (European Union Agency for Railways – ERA), který v rámci plnění úkolu Programu rozvoje technické normalizace přeložil Český institut pro akreditaci, o.p.s.
1. 11. 2018
24. 10. 2018
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ÚNMZ vyhlašuje výběrová řízení na služební místa.
27. 9. 2018
VEŘEJNÁ KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE KE SMĚRNICI O BEZPEČNOSTI HRAČEK
Odpovězte na dotazník Komise týkající se fungování směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček
24. 9. 2018
24. 7. 2018
13. 6. 2018
8. ZASEDÁNÍ ČESKO – UKRAJINSKÉ MEZIVLÁDNÍ KOMISE PRO HOSPODÁŘSKOU, PRŮMYSLOVOU A VĚDECKO-TECHNICKOU SPOLUPRÁCI
Podpis Akčního plánu spolupráce v oblasti technické regulace, normalizace, metrologie a posuzování shody na období 2018-2020 mezi Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu UA a ÚNMZ

Další aktuality »

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti