Aktuálně

20. 7. 2015
INFORMACE K REVIZI ISO 9001 A ISO 14001
Revize technických norem „ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“ postoupily do fáze finálního hlasování.
14. 7. 2015
3. 7. 2015
30. 6. 2015
ZÁSADY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OZNÁMENÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY
Zpracováno pro účely konzultačních jednání v období do nabytí účinnosti vnitrostátních právních předpisů s cílem předběžného posouzení splnění požadavků týkajících se oznámených subjektů
24. 6. 2015
24. 6. 2015
VYJÁDŘENÍ K ROZSUDKU NSS
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) není v současné době oprávněn poskytovat jakékoliv normy zdarma.
12. 6. 2015

Další aktuality »

Copyright 2015 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti