Aktuálně

3. 7. 2015
30. 6. 2015
ZÁSADY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OZNÁMENÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY
Zpracováno pro účely konzultačních jednání v období do nabytí účinnosti vnitrostátních právních předpisů s cílem předběžného posouzení splnění požadavků týkajících se oznámených subjektů
24. 6. 2015
VYJÁDŘENÍ K ROZSUDKU NSS
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) není v současné době oprávněn poskytovat jakékoliv normy zdarma.
24. 6. 2015
12. 6. 2015
3. 6. 2015
TEXTILIE PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Čeští experti v evropské pracovní skupině „Textilie ve zdravotnictví“ (CEN/TC 248/WG 16) úspěšně zrevidovali technickou specifikaci „Textilie pro zdravotnictví a sociální služby“. Skupinu zabývající se tímto projektem vedl RNDr. Pavel Malčík z Textilního zkušebního ústavu (TZÚ).
3. 6. 2015

Další aktuality »

Copyright 2015 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti