Aktuálně

27. 7. 2016
26. 7. 2016
25. 7. 2016
WORKSHOP NA TÉMA „TECHNICKÉ NORMY PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Evropské normalizační organizace CEN a CENELEC pořádají workshop pod názvem „Standards for circular economy: waste management and secondary raw materials“.
22. 7. 2016
ZMĚNA SYSTÉMU REGISTRACE DO ČSN ONLINE PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
Vážení zákazníci ČSN online, na základě četných podnětů se ÚNMZ rozhodl zcela upustit od papírového oběhu dokumentů při uzavírání smluv a dodatků ke službě ČSN online pro firmy s více uživateli.
18. 7. 2016
18. 7. 2016
14. 7. 2016
VEŘEJNÁ KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE O VNITŘNÍM TRHU SE ZBOŽÍM - PROSAZOVÁNÍ A SOULAD S PŘEDPISY 
Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci o zhodnocení ustanovení týkajících se dozoru nad trhem v nařízení (ES) č. 765/2008 a o posílení prosazování a souladu s předpisy v rámci jednotného trhu se zbožím.   
1. 7. 2016
E-LEARNINGOVÝ KURZ (NEJEN) PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Chcete se rychle a zábavnou formou dozvědět více o technické normalizaci? Pomocí krátkých animací a vysvětlujících textů se dozvíte o výhodách plynoucích z používání technických norem a účasti v technické normalizaci.

Další aktuality »

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti