Aktuálně

2. 9. 2015
KONFERENCE “INTERNATIONAL STANDARDS AND POLICY“
ÚNMZ, jako národní normalizační orgán a člen Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), si Vás dovoluje pozvat na konferenci pořádanou IEC, ISO a Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) nazvanou "International Standards and Policy".
19. 8. 2015
VEŘEJNÁ KONZULTACE K ZPŘÍSNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ PRO ZAŘÍZENÍ V ROPNÉM A PLYNÁRENSKÉM PRŮMYSLU
Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k nové studii mapující dopady pravidel, které zpřísňují používání zařízení v ropném a plynárenském průmyslu, z nichž mnoho nespadá do působnosti právních předpisů EU o bezpečnosti výrobků.
20. 7. 2015
INFORMACE K REVIZI ISO 9001 A ISO 14001
Revize technických norem „ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“ postoupily do fáze finálního hlasování.
14. 7. 2015
3. 7. 2015
30. 6. 2015
ZÁSADY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OZNÁMENÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY
Zpracováno pro účely konzultačních jednání v období do nabytí účinnosti vnitrostátních právních předpisů s cílem předběžného posouzení splnění požadavků týkajících se oznámených subjektů
24. 6. 2015

Další aktuality »

Copyright 2015 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti