Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Vyhlášení nového státního etalonu

Ke dni 9.6.2020 byl Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášen nový státní etalon příkonu fluence tepelných neutronů, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut - Oblastní inspektorát Praha.

Technické údaje nového státního etalonu včetně jeho metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu ze dne 9. června 2020, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení nového státního etalonu bude uveřejněno v čísle 7 Věstníku ÚNMZ.

V současné době má Česká republika 59 státních etalonů, z nichž 56 státních etalonů je uchováváno Českým metrologickým institutem a 3 státní etalony jsou uchovávány v přidružených laboratořích – Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK v.v.i.) ve Zdibech a Ústavu fotoniky a elektroniky (ÚFE AV ČR v.v.i.) v Praze.