Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Aktualizace údajů v systému NANDO a provádění kontrolní činnosti ÚNMZ

V souvislosti se současnou pandemií COVID-19 a s ohledem na využití akreditace pro účely autorizace/oznámení a postupy v rámci notifikace/oznamování subjektů posuzování shody, poskytne ÚNMZ nezbytnou flexibilitu v případě, že platnost osvědčení o akreditaci, kterým je doložena odborná způsobilost autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací vyprší. V takovém případě ÚNMZ nebude zahajovat správní řízení ihned a zváží provedení aktualizace oznámení v systému NANDO prodloužením platnosti notifikace/oznámení o 3 měsíce s tím, že nové podpůrné dokumenty pro notifikaci/oznámení včetně doložení aktualizovaného osvědčení budou nahrány, jakmile to bude možné. Pro uplatnění tohoto postupu je nutná komunikace s autorizovanou/notifikovanou osobou, oznámeným subjektem a uznanou nezávislou organizací a včasné poskytnutí potřebných informací ÚNMZ.
Byl upraven plán kontrol autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací. Nezbytné kontroly ÚNMZ provede s využitím písemně doložené dokumentace a případně také prostředky komunikace na dálku s využitím telefonu, e-mailu, datové schránky a softwaru pro on-line komunikaci.