Ukončené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s ústředními orgány státní správy (jako zdroji finančního krytí) realizoval v praxi prostřednictvím Oddělení EU a mezinárodní spolupráce bilaterální i multilaterální pomoc státům západního Balkánu (Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé hoře, Chorvatsku, Makedonii a Srbsku), které vláda určila v souladu se záměry a cíli zahraniční politiky EU jako prioritní.

Jednotlivé příklady úspěšných akcí dosavadní dvoustranné i vícestranné spolupráce ÚNMZ se shora uvedenými zeměmi naleznete zde.

Úspěšně realizované projekty rozvojové spolupráce:

Ázerbájdžán (DOCX; 29 kB)

Bosna a Hercegovina (DOCX; 33,9 kB)

Bosna a Hercegovina 2014 – 2018 (DOCX; 32 kB)

Mongolsko 2011-2014 (DOCX; 33,3 kB)

Mongolsko 2014-2017 (DOCX; 31 kB)

Libanon (DOCX; 20,3 kB)

Srbsko – program Aid for Trade 2015 (DOCX; 27 kB)

Srbsko  (DOCX; 35 kB)

Srbsko – program Aid for Trade 2018 – 2019 (DOCX; 27,9 kB)

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.