Ukončené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s ústředními orgány státní správy (jako zdroji finančního krytí) zajišťuje prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů rámcovou spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy a významným způsobem tak přispívá k prezentaci svých aktivit v tuzemsku i v zahraničí. Tato činnost zahrnuje realizaci bilaterální a multilaterální spolupráce se státy západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonii a Srbsko) a dalšími zeměmi (Ázerbájdžán, Libanon, Moldavsko, Mongolsko), které vláda určila v souladu se záměry a cíli zahraniční politiky EU jako prioritní dle teritoriálních priorit české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) za jednotlivá programová období.

Jednotlivé příklady úspěšných akcí dosavadní dvoustranné i vícestranné spolupráce ÚNMZ se shora uvedenými zeměmi naleznete zde (DOCX; 20 kB).

Úspěšně realizované projekty rozvojové spolupráce:

Ázerbájdžán – Twinning 2016 -2018 (DOCX; 29 kB)

Bosna a Hercegovina 2012 – 2014 (DOCX; 34 kB)

Bosna a Hercegovina 2014 – 2018 (DOCX; 33 kB)

Bosna a Hercegovina – UNDP 2020 – 2021 (DOCX; 98 kB)

Libanon 2013 -2014 (DOCX; 20 kB)

Moldavsko 2016 – 2020 (DOCX; 102 kB)

Mongolsko 2011 – 2014 (DOCX; 34kB)

Mongolsko 2014 – 2017 (DOCX; 33 kB)

Srbsko – program Aid for Trade 2015 (DOCX; 27 kB)

Srbsko – Twinning 2015 – 2017  (DOCX; 35 kB)

Srbsko – program Aid for Trade 2018 – 2019 (DOCX; 28 kB)

Srbsko – program Aid for Trade 2021-2022 (DOCX; 29 kB)

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.