Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s ústředními orgány státní správy (jako zdroji finančního krytí) zajišťuje prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů rámcovou spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy a významným způsobem tak přispívá k prezentaci svých aktivit v tuzemsku i v zahraničí. Tato činnost zahrnuje realizaci bilaterální a multilaterální spolupráce se státy západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonii a Srbsko) a dalšími zeměmi (Ázerbájdžán, Libanon, Moldavsko, Mongolsko), které vláda určila v souladu se záměry a cíli zahraniční politiky EU jako prioritní dle teritoriálních priorit české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) za jednotlivá programová období.

Jednotlivé příklady úspěšných akcí dosavadní dvoustranné i vícestranné spolupráce ÚNMZ se shora uvedenými zeměmi naleznete zde (DOCX; 20 kB).

Úspěšně realizované projekty rozvojové spolupráce:

Ázerbájdžán - Twinning 2016 -2018 (DOCX; 29 kB)

Bosna a Hercegovina 2012 - 2014 (DOCX; 34 kB)

Bosna a Hercegovina 2014 - 2018 (DOCX; 33 kB)

Bosna a Hercegovina - UNDP 2020 - 2021 (DOCX; 98 kB)

Bosna a Hercegovina 2020 - 2024 (DOCX; 101 kB)

Libanon 2013 - 2014 (DOCX; 20 kB)

Moldavsko 2016 - 2020 (DOCX; 102 kB)

Mongolsko 2011 - 2014 (DOCX; 34kB)

Mongolsko 2014 - 2017 (DOCX; 33 kB)

Srbsko - program Aid for Trade 2015 (DOCX; 27 kB)

Srbsko - Twinning 2015 - 2017  (DOCX; 35 kB)

Srbsko - program Aid for Trade 2018 - 2019 (DOCX; 28 kB)

Srbsko - program Aid for Trade 2021 - 2022 (DOCX; 29 kB)

Srbsko - program Aid for Trade 2022 - 2023 (DOCX; 30 kB)

Ukrajina - Twinning 2021 - 2023 (DOCX; 38 kB)