ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Naplňování projektu české rozvojové spolupráce (program Aid for Trade) – „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“

Hlavním cílem studijního pobytu bylo získání informací a zkušeností týkajících se využití informačních portálů a databází při tvorbě norem, propagace a marketingu v oblasti normalizace, spolupráce se vzdělávacími institucemi při zpracování norem a vzdělávacích aktivit zaměřených na normalizaci, které byly poskytnuty a předány experty z České agentury pro standardizaci. Dále byly srbským expertům poskytnuty informace týkající se procesu tvorby a provozu Informačního portálu Technické předpisy a normy dostupného na stránkách ÚNMZ.

Podrobnější informace o projektu lze nalézt zde.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.