Naplňování projektu české rozvojové spolupráce (program Aid for Trade) – „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“

Kategorie: Aktuality mezinárodních vztahů

Studijní pobyt srbských expertů v Praze

Ve dnech 6. – 8. 11. 2019 se v Praze uskutečnil poslední ze studijních pobytů expertů ze srbského Institutu pro normalizaci organizovaných v rámci naplňování projektu české rozvojové spolupráce (program Aid for Trade) „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“, jehož je ÚNMZ realizátorem.

Hlavním cílem studijního pobytu bylo získání informací a zkušeností týkajících se využití informačních portálů a databází při tvorbě norem, propagace a marketingu v oblasti normalizace, spolupráce se vzdělávacími institucemi při zpracování norem a vzdělávacích aktivit zaměřených na normalizaci, které byly poskytnuty a předány experty z České agentury pro standardizaci. Dále byly srbským expertům poskytnuty informace týkající se procesu tvorby a provozu Informačního portálu Technické předpisy a normy dostupného na stránkách ÚNMZ.

Podrobnější informace o projektu lze nalézt zde.

˂ ZPĚT DO AKTUALIT