Podpis memoranda o porozumění a spolupráci s ukrajinským Ministerstvem hospodářství

Kategorie: Aktuality, Aktuality mezinárodních vztahů

Dne 31. října 2022 bylo v Kyjevě při příležitosti společného jednání vlád České republiky a Ukrajiny podepsáno “Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny” a související Akční plán na období 2022-2024. Memorandum poskytuje rámec pro prohloubení vzájemné spolupráce v uvedených oblastech s cílem přispět k odstraňování překážek vzájemného obchodu a posílit ekonomické vztahy obou zemí. Akční plán pak specifikuje konkrétní oblasti této spolupráce v následujících dvou letech dle aktuálních potřeb a zájmů obou stran.

Text obou podepsaných dokumentů v češtině, ukrajinštině a angličtině je dostupný zde.

 

˂ ZPĚT DO AKTUALIT