Naplňování Projektu rozvojové spolupráce – Zavádění Eurokódů v Moldavské republice

Kategorie: Aktuality mezinárodních vztahů

Studijní pobyt moldavských expertů v Praze

Ve dnech 20. – 24. 5. 2019 proběhl v Praze studijní pobyt expertů z moldavského Institutu pro normalizaci, který byl dalším z řady studijních a konzultačních pobytů organizovaných v ČR v rámci naplňování projektu rozvojové spolupráce „Zavádění Eurokódů v Moldavské republice“, jehož realizátorem je ÚNMZ. V rámci tohoto pobytu proběhlo dvoudenní proškolení moldavských kolegů zaměřené na splnění požadavků normy ISO/IEC 17024 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob organizované v součinnosti s Českou společností pro jakost.

Ve spolupráci s odborníky z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se uskutečnil workshop, v jehož rámci se čeští experti podělili o zkušenosti z oblasti implementace Eurokódů a z procesu autorizace odborníků činných ve výstavbě v ČR.

Podrobnější informace o projektu lze nalézt zde.

˂ ZPĚT DO AKTUALIT