Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Veřejná konzultace – Nový nástroj EU k zajištění fungování jednotného trhu během mimořádných událostí

Evropská Komise zveřejnila na svých stránkách iniciativu „Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu (SMEI) “, jejíž cílem je informovat veřejnost a zúčastněné strany o budoucí legislativní práci Komise, aby mohly poskytnout zpětnou vazbu k tomu, jak Komise chápe problém a možná řešení, a poskytnout veškeré relevantní informace, které mohou mít, včetně možných dopadů různých možností.

Iniciativa je součástí pracovního programu Komise na rok 2022, který řeší rozstříštěnost, překážky a slabé stránky jednotného trhu při mimořádných situacích Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) (europa.eu) a The Commission proposes a new directive to enhance the resilience of critical entities providing essential services in the EU (europa.eu). V důsledku pandemie COVID - 19 a ruské invaze na Ukrajinu je potřeba vybudovat silnější ekonomickou základnu, která bude odolnější, konkurenceschopnější, vhodná pro zelené a digitální přechody a stavěna na silných stránkách jednotného trhu. Iniciativa bude představovat obecný nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu.

Celkový právní rámec jednotného trhu je považován za zdravý, následující problémy by mohly omezit schopnost Evropské unie reagovat na jakoukoli velkou krizi s významnými přeshraničními dopady, které mohou významně bránit volnému pohybu osob, zboží a služeb na jednotném trhu a/nebo narušit dodavatelské řetězce:

  1. nedostatek informací, koordinace a komunikačních kanálů
  2. nedostatek právních úprav nebo opatření pro nouzové a krizové řešení a pokyny jak tyto právní úpravy a opatření používat.

Cílem iniciativy je proto předcházet narušení, připravit se na krize a reagovat na ně:

  1. poskytováním odpovídajících informačních, koordinační a komunikačních mechanismů mezi orgány Evropské unie, členskými státy a zúčastněnými stranami přizpůsobenými různým fázím krize
  2. poskytování prostředků k zajištění odolnosti výrobků a služeb revelantních pro určitý typ krize, a zaručení co největšího volného pohybu zboží, služeb a osob v době krize.

Piliř „Krizová připravenost“, pokud by byl zahrnout, by měl za cíl předcházet strategickým narušení a připravit se na krize dříve, než nastanou.

Pravděpodobné dopady „Opatření“ by pomohlo zlepšit krizové řešení jednotného trhu a hladké fungování v době krize.

Bude vypracováno „Posouzení dopadů“ za účelem zjištění problémů, stanovení možností politiky a posouzení pravděpodobných pozitivních a negativních dopadů vypývajících z různých možností.

Konzulatační stategie má shromáždit důkazy a názory od široké škály zúčastněných stran a dát jim příležitost poskytnou náležité informace o problémech a možných řešení narušení jednotného trhu v důsledku krize.

Iniciativy se mohou zúčastnit vnitrostátní orgány odpovědné za jednotný trh, nevládní organizace zastupující občanskou společnost, národní spotřebitelská sdružení, sdružení zastupující průmysl, podniky a odborníky, podniky, včetně malých a středních podniků, sociální partneři, akademičtí odborníci na volný pohyb na jednotném trhu a občané.

Výzvu ke konzultaci důkazů včetně veřejné konzultace účastníci iniciativy naleznou na stránce Nový nástroj EU k zajištění fungování jednotného trhu během mimořádných událostí (europa.eu) na úřední stránce Komise pro veřejné konzultace. Veřejná konzultace končí dnem 11. května 2022.