Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zahájení realizace Výstupu 1 projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Srbsko - Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“ v rámci programu „Aid for Trade“

Dne 1. 2. 2019 se v reprezentačních prostorách Velvyslanectví ČR v Bělehradě konal odborný seminář „Principles of involvement in the European, international and national standardization activities“ organizovaný Velvyslanectvím ČR v Bělehradě ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Srbským institutem pro normalizaci (ISS). Akce se uskutečnila za finanční podpory České republiky v rámci projektu „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“ - program „Aid for Trade“, jehož realizátorem je ÚNMZ. Jednalo se o odbornou aktivitu Výstupu 1 zaměřeného na zvýšení odborných kapacit pracovníků ISS a členů národních technických normalizačních komisí zejména ve vztahu k účasti na procesu evropské normalizace.

Semináře se zúčastnilo přes 120 členů národních technických normalizačních komisí, ve kterých jsou zastoupeny všechny relevantní zainteresované subjekty, zástupců národního normalizačního orgánu ISS, českých expertů z ÚNMZ a České agentury pro standardizaci (ČAS). Seminář byl jako první z aktivit projektu zahájen Velvyslancem ČR v Bělehradě Tomášem Kuchtou. V samotném průběhu semináře vystoupili čeští experti, kteří předali účastníkům své znalosti a zkušenosti z oblasti řízení národních normalizačních činností a seznámili je se zásadami zapojení do činnosti evropských a mezinárodních normalizačních organizací.