Závěrečná akce projektu rozvojové spolupráce realizovaného ÚNMZ - „Implementation and Application of Eurocodes in the Republic of Moldova“ 

 

Seminář se zaměřil na prezentaci výsledků a výstupů projektu a jejich významu pro navrhování stavebních konstrukcí v Moldavsku dle jednotných evropských pravidel, zejména byla prezentována národní strategie implementace Eurokódů do roku 2020 zpracovaná s přispěním zkušeností předaných českými experty, další vývoj v oblasti aplikace Eurokódů týkajících se zásad navrhování stavebních konstrukcí, obecného zatížení a navrhování stavebních konstrukcí odolných vůči zemětřesení a byly diskutovány související problematické otázky. Pozornost byla věnována také dalšímu vývoji v oblasti Eurokódů a čeští experti prezentovali systém ČR pro zajištění vzdělávání a autorizace odborníků ve stavebnictví.

Semináře se zúčastnilo cca 50 zástupců relevantních institucí státní správy, moldavského normalizačního institutu, projekčních a stavebních kanceláří, Technické universitě v Kišiněvě, Institutu pro geologii a seizmicitu MD, sdružení architektů a dalších zainteresovaných subjektů. Po odborné stránce byl program semináře zajištěn českými experty z Kloknerova ústavu, Výzkumného ústavu pozemních staveb v Praze a nezávislým expertem na seizmicitu a moldavskými experty z Institutu pro normalizaci Moldavské republiky, Ministerstva hospodářství a infrastruktury a Technické university v Kišiněvě.

V rámci semináře byl také oficiálně předán jeden z výstupů projektu, on-line systém pro zabezpečený přístup k normám a ostatním normativním dokumentům, jehož provoz byl zahájen v červnu 2019 a je dostupný na stránkách Institutu pro normalizaci Moldavské republiky (https://www.shop.standard.md/en).

Více informací o projektu naleznete zde

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku