Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Aktuálně zveřejněno v úředním Věstníku

V úředním věstníku EU- Official Journal – tisk OJ L 95 – z 30. března 2020, bylo zveřejněno:
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství: zde
V úředním věstníku EU- Official Journal – tisk OJ L 84 – z 20. března 2020, bylo zveřejněno
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797: zde