Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Doporučení Komise EU v oblasti OOP v souvislosti s COVID-19

Evropská Komise vydala na svých stránkách pokyny, které doplňují doporučení Komise (EU) č. 2020/403 o posuzování shody, a které jsou zpracované formou otázek a odpovědí, a měly by být pravidelně aktualizovány tak, aby zohlednily případné další dotazy ze strany výrobců a dalších dotčených subjektů.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40462

Na následujícím odkazu je možné nalézt informace Pokyny k použitelným právním předpisům pro čisticí prostředky na ruce a dezinfekční prostředky na ruce (gel, roztoky atd.)
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523/attachments/2/translations/en/renditions/pdf

Na následujícím odkazu je možné nalézt informace o postupy posuzování shody pro 3D tisk a 3D tištěné výrobky, které mají být použity v lékařském https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40562/attachments/1/translations/en/renditions/pdf

Dále doporučujeme pro vaši pozornost také stránky ESF (European Safety federation) https://www.eu-esf.org/covid-19, kde naleznete spoustu informací o současné situaci ohledně OOP v souvislosti s COVID-19, dostupné informace o problematických certifikátech a další praktické informace.