ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Dotazník pro výrobce, dovozce a distributory hraček

Cílená konzultace - do 27. 3. 2019

V rámci hodnocení směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček spustila Evropská komise cílený dotazník pro výrobcedovozce a distributorhraček. Pokud jste jedním z těchto subjektů, své odpovědi na dotazník můžete sdělit přes níže uvedenou internetovou stránku.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargQuestEconOps_TSD_2019

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.