Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/561 ze dne 23. dubna 2020

Kategorie: Aktuality státního zkušebnictví

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/561 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost některých jeho ustanovení
Úř. věst. L 130, 24.4.2020, s. 18—22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0561&from=CS

˂ ZPĚT DO AKTUALIT