Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Novela zákona o dráhách

Transpozice v oblasti interoperability železničního systému
Dne 30. 11. 2021 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 191 zveřejněn zákon č. 426/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon mimo jiné transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii.