Přehled nepublikovaných kandidátských norem pro harmonizaci k nařízení CPR a důvodů, proč je Evropská komise odmítá publikovat v OJEU

Kategorie: Aktuality státního zkušebnictví
Evropská komise rozeslala dne 14.10.2019 zástupcům členských států ve Stálém výboru pro stavebnictví tabulku s přehledem norem, které odmítá citovat v OJEU, včetně důvodů, které ji k tomu vedou.

Přílohy:

Not cited EN for CPR.pdf (509 kB)

˂ ZPĚT DO AKTUALIT