Přehled nepublikovaných kandidátských norem pro harmonizaci k nařízení CPR a důvodů, proč je Evropská komise odmítá publikovat v OJEU

Kategorie: Aktuality státního zkušebnictví