ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Průzkum ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

(do 2. prosince 2019)

Evropská komise pověřila externí společnost Civic Consulting provedením studie, která bude podkladem pro vypracování zprávy o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD). Hlavním cílem studie je shromáždit a analyzovat data a zkušenosti týkající se implementace směrnice v období 2013 – 2018. Studie má zahrnout zejména oblast bezpečnosti a sledovatelnosti výrobků, fungování dozoru nad trhem, činnost v oblasti normalizace, fungování RAPEXu, opatření přijatá na základě Článku 13. Pro tyto účely byl vyhlášen průzkum, který je otevřen do 2. prosince 2019 na adrese https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GPSDsurveyECstudy . Průzkum je určen především institucím, firmám a odborné veřejnosti.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.