REVIZE SMĚRNICE 2006/42/ES PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Upozornění

Upozorňujeme, že na níže uvedené internetové adrese je možné se do 11. února 2019 vyjádřit k prvotnímu posouzení dopadů v souvislosti s předpokládanou revizí evropské směrnice pro strojní zařízení. Cílem akce je informovat širokou veřejnost a zúčastněné strany o plánech Evropské komise a současně získat zpětnou vazbu ohledně zamýšlené iniciativy.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_en#plan-2018-2979

Ke stažení je přiložena informace Evropské komise k rozsahu revize a termínu předložení návrhu nového právního předpisu pro strojní zařízení - nařízení EU (450 kB).