ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Revize směrnice 2014/35/EU (LVD)

Veřejné konzultace

Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace k revizi směrnice 2014/32/EU (LVD). Jednou z uvažovaných změn je zařazení elektroměrů do působnosti této směrnice.

V rámci veřejné konzultace se do 4. dubna 2019 mohou vyjádřit zainteresované subjekty i široká veřejnost.

Bližší informace a odkazy najdete na stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.