Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Informace

Informace k ROZVÁDĚČŮM

Pro účely splnění požadavků NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 215/2016 Sb. se nástěnnými rozváděči pro montáž na povrch a nástěnnými zapuštěnými rozváděči, uvedenými v položce 10/14 b) v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., rozumí rozváděče dle norem ČSN EN 61439-2, ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-5. Nástěnnými rozváděči pro montáž na povrch a nástěnnými zapuštěnými rozváděči, uvedenými v položce 10/14 a) v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., se rozumí rozváděče dle norem ČSN EN 61439-2, ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-5, jejichž vyjmutí nebo výměna je stavební prací ve smyslu § 1 odst. 1 písm. c) NV č. 163/2002 Sb.

V souladu s § 1 odst. 2 NV č. 163/2002 Sb. nejsou stanovenými výrobky takové rozváděče, u kterých jsou všechny odpovídající základní požadavky zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu (NV č. 117/2016 Sb., NV č. 118/2016 Sb.), včetně výrobků určených jako část těchto výrobků.

Pro rozváděče spadající do položky 10/14 písmeno a) jsou odpovídajícími základními požadavky:

ZP 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání

ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů (dobrovolná certifikace)

Bezpečnost a přístupnost při užívání je posuzována v rámci EU posuzování shody podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.

Hodnocení splnění požadavku na udržitelné využívání přírodních zdrojů je dobrovolné.

Pokud výrobce (distributor, dovozce, zplnomocněný zástupce) nepožaduje hodnocení splnění ZP 7, nevystavuje se prohlášení o shodě dle NV č. 163/2002 Sb., ale pouze EU prohlášení o shodě podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.

Pro rozváděče spadající do položky 10/14 písmeno b) jsou odpovídajícími základními požadavky:

ZP 2 – Požární bezpečnost

ZP 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání

ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů (dobrovolná certifikace)

Bezpečnost a přístupnost při užívání je posuzována v rámci EU posuzování shody podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.

Hodnocení splnění požadavku na udržitelné využívání přírodních zdrojů je dobrovolné.

V případě rozváděčů spadajících do položky 10/14 písmeno b) vystavuje se EU prohlášení o shodě podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb. (ve vazbě k ZP 4) a prohlášení o shodě podle NV č. 163/2002 Sb. (ve vazbě k ZP 2 a ZP 7).