Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Osobní ochranné prostředky.

Posuzování shody osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) je od 21. 4. 2018 založeno na plnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (dále jen „nařízení (EU) 2016/425“) o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Nařízení (EU) 2016/425 nahrazuje předchozí směrnici Rady 89/686/EHS.

Na nařízení (EU) 2016/425 byl adaptován zákon č. 90/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nové nařízení je na rozdíl od dosavadní směrnice (89/686/EHS) sladěno s principy nového legislativního rámce (NLF), byly upřesněny požadavky týkající se hospodářských subjektů, oznámených subjektů, postupů posuzování shody apod. U základních požadavků nedošlo k významným změnám. Kategorie OOP jsou nově stanoveny podle typu rizika, nikoliv již podle typu OOP. Došlo k některým změnám v těchto kategoriích. Technické požadavky na OOP, označované jako „Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost“, jsou uvedeny v příloze II nařízení (EU) 2016/425.

Na stránkách Evropské komise týkajících se OOP http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/ je uveřejněno několik dokumentů, které pomáhají při orientaci ve změnách souvisejících se zavedením nového nařízení (EU) 2016/425:

Horizontal recommendation for use sheets (RfUs) – stav k dubnu 2019
Vertical recommendation for use sheets (RfUs) – stav k dubnu 2019

Přehled oznámených subjektů v ČR k nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Databáze certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami pro osobní ochranné prostředky II. a III. kategorie a dostupných informací o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky I. kategorie akreditovanými osobami

(Upozornění: Databáze má pouze informativní charakter a není kompletním výčtem vydaných certifikátů)

Evropská unie

     České znění relevantních předpisů EU

     32016R0425  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/425