Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Ukončení činnosti oznámeného subjektu

Sdělení odboru státního zkušebnictví ÚNMZ

Centrum stavebního inženýrství a. s., Pražská 16, 102 00 Praha 10, IČ 45274860 ukončilo ke dni 30. 3. 2021 činnost oznámeného subjektu č. 1390 při posuzování shody výrobků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Veškeré aktivity oznámeného subjektu č. 1390 byly převedeny do oznámeného subjektu č. 1023 - Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČO 47910381, v jehož rámci byla vytvořena divize Centrum stavebního inženýrství. Další informace včetně kontaktů najdou zákazníci na webových stránkách http://www.csias.cz a http://www.itczlin.cz

Archiv notifikací oznámeného subjektu č. 1390 v informačním systému EU „NANDO“ je k nahlédnutí v archivu pod tímto odkazem:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F54733&filter=DNB