Usměrnění k postupu při provádění auditů/inspekcí za mimořádných okolností způsobených šířením koronaviru včetně jeho příloh

Kategorie: Aktuality státního zkušebnictví