Veřejná konzultace k NLF

Kategorie: Aktuality státního zkušebnictví

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k hodnocení Nového legislativního rámce, kromě dohledu nad trhem. Připomínky lze uplatnit do 2. 12. 2020

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Evaluation-of-the-New-Legislative-Framework-for-EU-legislation-on-industrial-products

˂ ZPĚT DO AKTUALIT