Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Veřejná konzultace k CPR

Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ informuje všechny subjekty zainteresované v oblasti stavebních výrobků o tom, že se mohou zapojit do celoevropské veřejné konzultace, zaměřené na revizi nařízení CPR. Tato konzultace je otevřená do 25. 12. 2020 na webových stránkách Evropské komise pod tímto odkazem:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation