Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Veřejná konzultace: Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

V souvislosti s revizí směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES byla 2. března 2022 na Portálu pro lepší regulaci Evropské komise zveřejněna související veřejná konzultace za účelem zpětné vazby ve lhůtě 12 týdnů:
Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček (europa.eu)

Veřejná konzultace je otevřená pro příspěvky od všech zúčastněných stran. Vítány jsou příspěvky občanů, výrobců, dovozců, distributorů a dalších podniků, včetně malých a středních podniků, spotřebitelských a průmyslových sdružení, subjektů posuzování shody, nevládních organizací a orgánů členských států, včetně orgánů dozoru nad trhem a celních orgánů.

Veřejná konzultace je otevřena pro příspěvky všech zúčastněných stran do 25. května 2022.