Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Výzva k účasti v celoevropském hackathonu

Evropská komise spolu s členskými státy vyhlásily výzvu k účasti v celoevropském hackathonu, aby spojily inovátory, partnery a investory v celé Evropě s cílem vyvinout inovativní řešení pro Covid-19. Hackathon se bude konat ve dnech 24. - 26. 4. a je strukturován podle kategorií, které vyžadují krátkodobá řešení ve vztahu ke zdraví, kontinuitě podnikání, vzdálené práci a vzdělávání, sociální a politické soudržnosti a digitálnímu
financování.
Bližší informace o výzvě najdete zde:

https://ec.europa.eu/info/news/pan-european-hackathon-develop-innovative-solutions-overcomesocietal- challenges-related-coronavirus-2020-apr-14_en&pk_campaign=rtd_news

Zapojit se můžete také přímo na stránkách:
https://euvsvirus.org/