Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Změna nařízení EP a Rady 2017/746, IVDR

Dne 28. 1. 2022 vstoupilo v platnost nařízení EP a Rady (EU) 2022/112, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení.

Změna se týká:

  • Článku 110 Přechodná ustanovení
  • Článku 112 Zrušení
  • Článku 113 Vstup v platnost a použitelnost

Podrobnosti se dočtete pod následujícím odkazem:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/112 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení