ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Změna nařízení vlády č.  426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Dne 1. 1. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 499/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Změna se týká:

  • 3 odst. 3 písm. g),

přílohy č. 1 bodu 3 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 11.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.