Nařízení vlády č.121/2020 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Kategorie: Aktuality státního zkušebnictví

Nařízení vlády č.121/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních, s účinností od 1. 5. 2020.

˂ ZPĚT DO AKTUALIT