Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Veřejná konzultace k plánu strategie normalizace do 26. 7. 2021 - prodlouženo do 9. 8. 2021

Plán strategie normalizace

Evropský normalizační systém (ESS) byl úspěšný v posledních dekádách, je základním kamenem dnešního jednotného trhu a podporuje všeobecnou konkurenceschopnost průmyslu EU. Ve stále se měnícím prostředí je Evropský normalizační systém pružným a efektivním způsobem, jak zajistit, aby evropské a mezinárodní normy byly nastaveny v souladu se strategickými zájmy a hodnotami EU.

Ale ESS není aktuálně dostatečně vybaven, aby předvídal potřebné budoucí normy, zejména pokud má podporovat cíle EU podle Zelené dohody pro Evropu a Evropské digitální dekády.

Cílem inciativy je konsolidovat a zlepšit normalizační systém EU tak, aby pokračovala podpora dobře fungujícího jednotného trhu, podpora konkurenceschopnosti průmyslu EU a ochrana občanů a prostředí v EU.

Evropská komise žádá o zpětnou vazbu občany a zúčastněné strany, zejména k otázkám:

  1. Podporuje současný Evropský normalizační systém evropské strategické zájmy?
  2. Jak může EU podporovat globální vůdčí postavení v nastavení norem?
  3. Jsou změny ve vedení a metodách práce potřebné ke zlepšení provádění Evropského normalizačního systému?

Hlavní zúčastněné strany na konzultacích jsou průmyslové podniky EU, spotřebitelské organizace, vysoké školy, obchodní sdružení, malé a střední podniky, členské státy, Evropský/národní parlamenty, evropské/národní normalizační orgány. Komise povede některé cílené konzultace, aby zajistila, že všechny klíčové zúčastněné strany mají příležitost vyjádřit svá stanoviska.

Podrobnější informace se dočtete na odkazu: roadmap.